Bu using this website, you agree to our use of cookies.

No Yes

STANLEY Guard

STANLEY Guard is een smartphone applicatie voor iedereen die zich wel eens minder veilig voelt. Met een simpele shake of tap stuurt u via de STANLEY Guard app een alarm
naar onze 24/7 STANLEY Alarmcentrale. De smartphone geeft ter plekke een afschrikwekkend audiosignaal en start automatisch beeld- en geluidopnamen als bewijslast. Onze speciaal daarvoor ingerichte STANLEY Alarmcentrale ontvangt de GPS-locatie en de video-opnamen. De operator analyseert het alarm en neemt contact op. Blijft een antwoord uit - of als de opnamen op een gevaarlijke situatie duiden – volgt alarmering van opvolgers en/of hulpdiensten. 

Een andere veilige feature is het Man Down Alarm: registreert de telefoon een tijdje geen beweging meer – in een door uzelf in te stellen tijdslot – dan wordt ook automoatisch een alarm verstuurd (inclusief locatie). Dit biedt extra zekerheid wanneer u bijvoorbeeld
alleen werkt op een bouwplaats of in het buitengebied. 

Tot slot is STANLEY Guard via de STANLEY Alarmcentrale aangesloten op Live View, waardoor er bij echte noodsituaties direct contact is tussen u en de meldkamer van
de politie.

 Aanmelden?